سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 17 شعبان 1440 Tuesday 23 April 2019

دریافت نسخه PDF روزنامه

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماه اخیر و تلاش ما در راستای حفظ کیفیت و تیراژ روزنامه «بشیر»، ناگزیر به حذف امکان بازدید رایگان سایت هستیم. جهت اشتراک سالیانه و دریافت نسخه PDF روزنامـــــه بــــا info@bashirnews.ir تمــاس حاصل فرمائید.