چند درصد ایرانی‌ها شیر، ماهی و فست‌فود می‌خورند؟

چند درصد ایرانی‌ها شیر، ماهی و فست‌فود می‌خورند؟

نتایج آمار گیری از فرهنگ رفتاری خانوار در سال ۹۶، الگوی تغذیه افراد ۱۵ ساله و بیشتر بدست آمده است.
 

براین اساس آمار‌ها نشان می‌دهد بالغ بر ۷۸.۹ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر شیر مصرف کرده‌اند که میزان آن به طور متوسط ۳.۷ لیوان در هفته است.

همچنین ۷۵.۹ درصد از این جامعه آماری ماهی مصرف کرده‌اند که میزان آن به طور متوسط ۲.۱ وعده در ماه می‌شود.

طبق این آمار ۴۸ درصد افراد غذا‌های فست فود خورده‌اند که در ماه ۱.۴ دفعه بوده است. ۵۴.۸ درصد افراد نوشابه مصرف می‌کنند و ۴۱.۳ درصد نیز غذای بیرون از منزل خورده‌اند.