نقشه کاداستر ۸۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی مازندران تهیه شده است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: ۸۳۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و ساحلی در بانک جامع اطلاعات استان ثبت شده است.

عباسعلی زارع در نشست با خبرنگاران، با اشاره به اجرای قانون تعیین تکلیف ساختمان ها و اراضی اظهار داشت: در این زمینه از سال ۹۲ تاکنون تاکنون ۲۷۹ هزار و ۸۱۸ فقره پرونده تشکیل شده است و ۱۸۱۰ هزار و ۲۲۵ فقره پرونده منجر به صدور رای شده است.

وی افزود: در راستای اجرای این قانون، تمام اقدامات و فعالیت های مربوط به ثبت اسناد به صورت الکترونیکی انجام شده است و در رسیدگی به پرونده های تعیین تکلیف، هیئت چهارنفره تشکیل شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر ادامه داد: این طرح سبب کاهش تشکیل پرونده های قضایی و اختلافات ناشی از آن در جامعه خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران با عنوان اینکه طرح کاداستر یکی از مهمترین راه توسعه در جامعه مدنی مطرح است و در بسیاری از کشورها به صورت جدی مورد توجه قرار دارد گفت: کاداستر اطلاعات جامع از املاک کشور قرار می دهد و می تواند زمینه توسعه را فراهم کند.

زارع با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک متولی اجرای طرح کاداستر به شمار می رود گفت: کاداستر از سال ۷۵ در مازندران راه اندازی شده است و نقشه ها بر مبنای کاداستر تهیه شده است.