تصویر ویژه یک خدمتگزار واقعی در کربلا

تصویر ویژه یک خدمتگزار واقعی در کربلا
کانال تلگرامی دلنوشته های یک عراقی تصویری از یک خدمتگزار واقعی را متشر کرد.