تصویر خاص از آئین دانش‌آموختگی دانشگاه افسری

تصویر خاص از آئین دانش‌آموختگی دانشگاه افسری

تصویری از مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین با حضور رهبر انقلاب را ببینید.