اینفوگرافیک/ تنگه هرمز مهم‌ترین گذرگاه‌ نفتی جهان

اینفوگرافیک/ تنگه هرمز مهم‌ترین گذرگاه‌ نفتی جهان
در سال ۲۰۱۶، از تنگه هرمز واقع در «خلیج فارس» روزانه ۱۹ میلیون بشکه نفت به دنیا صادر می‌شد. بعد از آن، تنگه مالاکا در آب‌های کشور مالزی با ۱۶ میلیون بشکه در روز در رده دوم مهم‌ترین گذرگاه‌های نفتی قرار دارد.