آیا افراد سیگاری چهره پیرتری دارند؟

آیا افراد سیگاری چهره پیرتری دارند؟
در این مطالعه مشخص شد در پلک بالایی افراد سیگاری گودافتادگی بیشتری وجود دارد و پف پلک پایینی و زیر چشم آنان نیز بیشتر است. همچنین چین و چروک‌های پوست صورت و چروک‌ها و خطوط بین بینی و دهان در افراد سیگاری به مراتب بیشتر از غیرسیگاری‌ها است.
محققان دانشگاه کلیولند می‌گویند: نتایج این مطالعه آشکارکننده تاثیرات استعمال سیگار بر پیر شدن پوست صورت است.

این بررسی روی تعدادی از دوقلوی همسان انجام گرفت به این دلیل که این دوقلو‌ها به لحاظ فاکتور‌های ژنتیکی کاملا شبیه به هم هستند. در هر کدام از این جفت دوقلو‌ها یکی از آنان به استعمال سیگار اعتیاد داشت و نفر دیگر سیگار نمی‌کشید. در برخی از آنان نیز یکی از دوقلو‌ها حداقل پنج سال زودتر به مصرف سیگار روی آورده بود. همچنین ۵۷ نفر از این دوقلو‌ها زن بودند.

پس از آن از صورت این دوقلو‌ها عکس‌هایی گرفته شد و الگوی زندگی آنان و سوابق درمانی‌شان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین از تعدادی جراح پلاستیک که از سوابق استعمال سیگار افراد شرکت‌کننده آگاهی نداشتند درخواست شد به بررسی مشخصه‌های صورت این دوقلو‌ها بپردازند و آن‌ها نیز در بسیاری از موارد توانستند استعمال یا عدم استعمال سیگار را بر اساس تفاوت‌ها در روند پیری صورت تشخیص دهند. نتایج ارزیابی‌ها تایید کرد که پوست صورت افراد سیگاری زودتر پیر می‌شود.