نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه

نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه

بیش از ۴۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در خاورمیانه به‌ سر می‌برند. بیشترین نیروهای آمریکایی در کشورهای افغانستان با ۱۴ هزار نفر، قطر با ۱۰ هزار نفر و عراق با پنج هزار نفر هستند.