مهمانی آقای وزیر ارتباطات در رشت

مهمانی آقای وزیر ارتباطات در رشت

محمد جواد آذری جهرمی با انتشار این عکس نوشت:

ظهر رسیدیم رشت. گفتند مادر سه شهید، شهیدان یوسفی، شما را برای نهار به منزل دعوت کرده است. رفتیم و افتخار دادند و از همان‌جا پروژه‌های ارتباطاتی شهرستان رشت را در منزل او افتتاح کردیم. مهربان و صمیمی بود و مرا شرمنده بزرگواری خود کرد. خستگی سفر از تنم بیرون رفت.