افتضاح افتتاحیه؛ مراسم‌های تشریفاتی برای پروژه‌های کم اهمیت

پروژه‌هایی کوچک و کم اهمیت که برای آن مراسم‌های افتتاحیه و بهره‌برداری پر هزینه و تشریفاتی برگزار می‌شود. یکی از پروژه‌های جالب که از سوی مسؤولان رامسری در این شهرستان به بهره‌برداری رسید افتتاح دیوار سنگی حفاظتی بود، اتفاق جالب در این ماجرا بستن روبان روی دیوار بود.