علاقه به طبیعت به سبک نانوای ساوه ای

علاقه به طبیعت به سبک نانوای ساوه ای
نانوای خلاق و طبیعت دوست ساوه‌ای به کودکان و نوجوانان که برای جابجایی نان، کیسه پارچه ای آورده باشند و از نایلون استفاده نکنند کتابهایی با موضوعات طبیعت و محیط زیست هدیه می دهد.