سیل ویرانگر در ترکیه

سیل ویرانگر در ترکیه
بارش شدید باران و وقوع سیل در شهر دوزجه در شمال غربی ترکیه، باعث کشته شدن یک نفر و خسارات زیادی شد.