رکورد باور نکردنی آمریکایی‌ها در خودکشی

رکورد باور نکردنی آمریکایی‌ها در خودکشی

میزان خودکشی در آمریکا طی 50 سال اخیر به شدت افزایش یافته‌است به گونه‌ای که بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا، خودکشی دهمین عامل مرگ دراین کشور به حساب می‌آید و بیش از نیمی از افرادی که دست به خودکشی می‌زنند، در هنگام مرگ وضعیت سلامت روانی مناسبی ندارند.