حکم جنجالی قاضی رودهن درباره دوهمسری یک مرد

حکم جنجالی قاضی رودهن درباره دوهمسری یک مرد

یک قاضی در ‎دادگاه رودهن با استناد به قوانین جاری و همچنین قانون اساسی ضمن رد درخواست مرد برای تایید ازدواج دومش، در رأی خود تصریح کرده: «هیچ وجدان متعارفی بر‌ نمی‌تابد که کسی همزمان دارای دو همسر باشد»